kontakt

SAN VIVERE s.r.o.

Holubyho 87, 902 01 Pezinok

+420(0)903 212133   info@sanvivere.com

Zápis v OR SR, OS BA 1, odd.: Sro, vložka číslo 123959/B
IČO: 51 206 978   DIČ: 2120636573