kontakt

SAN VIVERE s.r.o.

Holubyho 87

902 01 Pezinok

+420(0)903 212133

info@sanvivere.com

Zápis v OR SR, OS BA 1, odd.: Sro, vložka číslo 123959/B
IČO: 51 206 978
DIČ: 2120636573